Thành lập công ty cổ phần

1. Khái niệm về công ty Cổ phần :

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau là cổ phần và được phát hành ra ngoài thị trường nhắm huy động vốn tham gia đầu tư từ mọi thành phần kinh tế. Người sở hữu cổ phần được gọi là các cổ đông.

2. Đặc điểm công ty Cổ phần :

Công ty Cổ phần có những đặc điểm – đặc trưng pháp lý như sau :

Phải có số lượng cổ đông tối thiểu là 3 thành viên và không hạn chế số lượng

Vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần, giá trị cổ phần gọi là mệnh giá cổ phần.Mua cổ phần là hình thức chính để góp vốn vào công ty cổ phần

Cổ đông là người nắm giữ cổ phần và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ công ty trong phạm vi số vốn đã góp

Cổ đông có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho cổ đông hoặc các nhân, tổ chức khác một cách tự do

Doanh nghiệp cổ phần có thể phát hành chứng khoán theo quy định pháp luật

Để giúp khách hàng hiểu và tiết kiệm thời gian hơn khi làm hồ sơ thành lập công ty vui lòng liên hệ để được tư vấn đầy đủ nhất.

 

Tin cùng chuyên mục