Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN năm

Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN năm

Quyết toán thuế TNDN là một trong những dịch vụ chính của công ty TNHH tư vấn  doanh nghiệp Legalbiz với mục đích giúp khách hàng lập báo cáo tài chính cuối năm một cách chính xác, logic và khoa học.

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là việc xác định đầy đủ nghĩa vụ trong một năm kinh doanh của doanh nghiệp với Ngân sách nhà nước.

Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm hoặc khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm kết thúc hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp.

Theo quy định quản lý thuế hiện hành về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp phải tự tính, tự khai và nộp thuế, tự chịu trách nhiệp về tính chính xác, trung thực về việc tính và khai báo thuế của mình. Đối với quyết toán thuế một năm cũng do doanh nghiệp tự lập và tự chịu trách nhiệm về quyết toán thuế đó.

Việc cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp cũng là nhằm xem xét việc lập quyết toán thuế của doanh nghiệp đã chính xác chưa ? Doanh nghiệp đã xác định và nộp đủ thuế cho Nhà nước chưa ?

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phát hiện ra việc khai báo thuế, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp không chính xác thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Để có được báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp chính xác, phù hợp với quy định của pháp luật, Qúy công ty hãy đến với Dịch vụ Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp của công ty TNHH tư vấn  doanh nghiệp Legalbiz

Đến với Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty TNHH tư vấn  doanh nghiệp Legalbiz bạn sẽ hoành toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ, sự phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm, nhiệt tình chăm sóc khách hàng của đội ngũ nhân sự làm dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

 

 

Tin cùng chuyên mục