Giải thể công ty

Một số trường hợp giải thể công ty:

  • Công ty giải thể khi kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn
  • Công ty giải thể theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần
  • Công ty giải thể khi công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp này trong thời hạn sáu tháng liên tục;
  • Công ty giải thể khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  • Và nhiều lý do khác mà chúng ta phảo đóng cửa Công ty.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có được sự tư vẫn sát nhất bởi những nhân viên có nhiều kinh nghiệm cùng sự phục vụ khách hàng tận tình nhất.

Tin cùng chuyên mục