KHẮC DẤU

Sản Phẩm Khắc Dấu

Tên sản phẩm: S-842Kích thước: 12mm*38mmĐặc tính: Dùng làm cho dấu tên 1 dòng,dấu tên cộng chức danh và các loại khác như: đã thu tiền,đã chi tiền……… khac-dau-chu-ky
Tên sản phẩm: S-843Kích thước: 16mm*47mmĐặc tính: Dùng  làm cho dấu tên dài,dấu mã số thuế có nội dung ngắn……tùy vào nội dung và nhu cầu của quý khách hang. khac-dau-ma-so-thue
Tên sản phẩm: S-844Kích thước 22mm*58mmĐặc tính: Dùng làm cho dấu mã số thuế,dấu chữ ký…Tùy vào nội dung và nhu cầu của quý khách hàng. khac-dau-chuc-danh
Dấu chức danh 130.000 VNĐ
Dấu mã số thuế 160.000 VNĐ
Dấu sao y bản chính 130.000 VNĐ
Dấu bán hàng qua điện thoại   80.000 VNĐ
Dấu đã thu tiền   80.000 VNĐ
Dấu bản sao   80.000 VNĐ
Dấu thẩm tra 300.000 VNĐ
Dấu bản vẽ hoàn công 300.000 VNĐ
Dấu chữ ký và những dấu khác

 

Tin cùng chuyên mục