KHẮC DẤU

Sản Phẩm Khắc DấuSản Phẩm Khắc Dấu
Tên sản phẩm: S-842Kích thước: 12mm*38mmĐặc tính: Dùng làm cho dấu tên 1 dòng,dấu tên cộng chức danh và các loại khác như: đã thu tiền,đã chi tiền……… Tên sản phẩm: S-843Kích thước: 16mm*47mmĐặc tính: Dùng  làm cho dấu tên dài,dấu mã số thuế có nội dung ngắn……tùy vào nội dung và nhu cầu của quý khách hang. Tên sản phẩm: S-844Kích thước 22mm*58mmĐặc tính: Dùng làm cho dấu mã số thuế,dấu chữ ký…Tùy vào nội dung và nhu cầu của quý khách hàng. Dấu chức danh 130.000 VNĐDấu mã số thuế 160.000 VNĐDấu sao y bản chính 130.000 VNĐDấu bán hàng qua điện thoại   80.000 VNĐDấu đã thu tiền   80.000 VNĐDấu bản sao   80.000 VNĐDấu thẩm tra 300.000 VNĐDấu bản vẽ hoàn công 300.000 VNĐDấu chữ ký và những dấu khác

Tin cùng chuyên mục